ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγει στις αρχαιρεσίες της 4ης Νοεμβρίου 2012, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 12 Νοεμβρίου 2012, ως ακολούθως :

Πρόεδρος : Πετρίδης Γεώργιος
Α’ Αντιπρόεδρος : Oραήλογλου Αντώνιος
Β’ Αντιπρόεδρος : Πανταζίδης Χρήστος
Γεν. Γραμματέας : Κωνσταντινίδης Μαργαρίτης
Ταμίας : Συνικτζίδου Δέσποινα
Σύμβουλος Tράπεζας αίματος : Κωνσταντινίδης Μιχαήλ
Σύμβουλος Xορωδίας : Γαβριηλίδου Σοφία
Σύμβουλος Χορωδίας : Αντωνιάδου Άννα
Σύμβουλος Χορευτικού : Χρηστίδου Πολυξένη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πρόεδρος
Αράπη Δέσποινα

Μέλη
Θεοδοσιάδης Ιωακείμ
Γεωργιάδου Βασιλική