ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)