Ευεργέτες Δωρητές Χορηγοί

Ευεργέτες Δωρητές Χορηγοί

Μεγάλοι Ευεργέτες
Παπαδόπουλος Θεόδωρος του Ματθαίου
Ευπραξιάδης Λάζαρος του Γεωργίου

Ευεργέτες
Πανταζίδης Ισαάκ του Ιωσήφ
Μαρκόπουλος Βενιζέλος του Ιακώβου
Δασυγένης Κοσμάς του Σεραφείμ
Φιλιππίδου Ιφιγένεια του Κοσμά
Αράπης Βασίλειος του Δημητρίου

Δωρητές
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.
Εκλεμές Σταύρος του Πατρόκλου

Xορηγοί
“TETRALUX stores” O.E.