ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΝΕΖΟΣ

Πρωτοπρεσβύτερος  Ι. Ναού ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  ΡΩΣΣΟΥ

Ν. ΠΡΟΚΟΠΙ  ΕΥΒΟΙΑΣ

Π   ΑΤΡΙΚΗ

Α   ΓΚΑΛΙΑ

Τ   ΑΠΕΙΝΟΤΗΤΟΣ

Ε   ΥΛΟΓΗΜΕΝΗ

Ρ   ΑΝΤΙΖΟΝΤΑΣ

Α   ΓΑΠΗ

Σ    ΕΒΑΣΤΕ

 

Ι    ΩΑΝΝΗ

Ω   ΚΕΙΩΘΗΣ

Α   ΓIΟΤΗΤA

Ν   ΕΟΤΑΤΟΣ

Ν   ΕΟΦΕΡΜΕΝΟΣ

Η   ΓΗΘΗΚΕΣ

Σ   ΥΝΕΤΑ

 

Β   ΙΩΝΟΝΤΑΣ

Ε   ΥΣΕΒΕΙΑ

Ρ   ΗΤΟΡΙΚΗ

Ν  ΕΟΤΑΤΗΣ

Ε   ΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ζ   ΥΜΩΘΗΚΕΣ

Ο   ΣΙΟΥ

Σ    ΚΕΠΗ

 

ΧΑΛΚΙΔΑ  4 – 6 – 2013

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΓΙΑΚΟΜΙΔΗΣ

ΚΛΕΟΜΑΧΟΥΣ 11

ΧΑΛΚΙΔΑ  34100