ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΣΟΣ

Ο ΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ

Σ ΕΒΑΣΤΕ ΜΑΣ

Ι  ΩΑΝΝΗ

Ο ΣΙΕ

Σ ΤΕΡΗΘΗΚΕΣ

 

Ι  ΠΠΟΚΟΜΟΣ

Ω ΚΕΙΩΘΗΣ

Α ΙΧΜΑΛΩΣΙΑ

Ν ΕΟΦΑΝΗΣ

Ν ΕΟΤΑΤΟΣ

Η ΧΘΗΣ

Σ ΚΛΑΒΙΑ

 

Ρ ΩΣΣΟΣ

Ω ΣΑΝΝΑ  

Σ ΕΠΤΟ

Σ ΚΗΝΩΜΑ ΣΟΥ 

Ο ΙΚΙΑ ΣΟΥ

Σ ΤΕΓΑΖΕΤΕ

 

ΧΑΛΚΙΔΑ  15 – 3 – 2012

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΩΤ. ΓΙΑΚΟΜΙΔΗΣ

ΚΛΕΟΜΑΧΟΥΣ  11 ΧΑΛΚΙΔΑ  34100