Αρχαιρεσίες 25 Νοεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Αδελφότητας Προκοπιέων Μακεδονίας-Θράκης η τακτική γενική συνέλευση του σωματείου, επί τη λήξει της θητείας του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου.

Τη συνέλευση άνοιξε ο απερχόμενος πρόεδρος Μιχάλης Κωνσταντινίδης απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό στα μέλη και αμέσως μετά ο απερχόμενος γενικός γραμματέας Μαργαρίτης Κωνσταντινίδης ενημέρωσε τα μέλη για τα πεπραγμένα της διοίκησης την τριετία.

Στη συνέχεια η απερχόμενη ταμίας Δέσποινα Σινικτζίδου ενημέρωσε για τον οικονομικό απολογισμό και η πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής διάβασε την έκθεση, μετά τον έλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί.

Το σώμα ομόφωνα απήλλαξε την απερχόμενη διοίκηση και αμέσως μετά έγινε η παρουσίαση των 12 υποψηφίων για το νέο διοικητικό συμβούλιο της Αδελφότητας. Ακολούθησε η μυστική ψηφοφορία και μετά την ολοκλήρωση και καταμέτρηση των ψήφων στο νέο Δ.Σ. για την επόμενη τριετία εξελέγησαν οι:

Μαργαρίτης Κωνσταντινίδης, Δέσποινα Σινικτζίδου, Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, Οραήλογλου Αντώνιος, Πολυξένη Χριστίδου, Άννα Αντωνιάδου, Νίκος Θεοδοσιάδης, Σταύρος Οραήλογλου, Χρήστος Πανταζίδης. Αναπληρωματικοί θα είναι οι Βέττα Κεϊτεντζόγλου, Στέργιος Πάτσης και Καλομοίρα Σουγκούρογλου.

Για την εξελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν οι Βικτωρία Γαβριηλίδου, Βασική Γεωργιάδου και Ιωακείμ Θεοδοσιάδης με αναπληρωματικούς τους Μαρία Γεωργιάδου και Γιάννη Τσιτσιρίγκο.

Εντός των προσεχών ημερών το νέο διοικητικό συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα.