ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ